کاش چو پاییز بودم...کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک زرد میشدآفتاب دیدگانم سرد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید
مرداد 93
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست